NEWS

คณบดีสื่อสารฯ นำทีมลงพื้นที่ จ.สระบุรี ติดตามผลการนำความรู้จากงาน

 

11755075_974989649220017_785099523934406469_n

 

วันนี้ (21 ก.ค. 2558) อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยอาจารย์เณริศา ชัยศุภมงคลลาภ ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) และคณะ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรมวกเหล็ก และไร่องุ่นสิริวัฒน์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อติดตามผลการนำความรู้จากงานบริการวิชาการแก่สังคมไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 และเข้าพบคุณอารีย์ ศิริวรรณ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี เพื่อหารือแนวทางสำหรับการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในปีงบประมาณ 2559   คลิ๊กดูรายละเอียด