จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปี 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปี 2563

 

70 total views, 2 views today