ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!!! ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามประกาศคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บัดนี้ ได้ทำการสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย