NEWS

“ที่ๆ มีการเรียนรู้ ก็อาจไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน”

“ที่ไหนมีการสอน ที่นั่นอาจไม่มีการเรียนรู้”
“ที่ๆ มีการเรียนรู้ ก็อาจไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน”
“From Town to Ground”
“Journalist: วิถีนักเดินทาง”
🚩ประโยคข้างต้นพวกเรามักจะได้ยินบ่อยๆ ในค่ายพัฒนานักสื่อสารมืออาชีพหรือ “ค่ายแม่ไก่” ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ค่ายนี้มุ่งหวังให้นักศึกษาของคณะฯ ได้ทำงานร่วมกับวิทยากรมืออาชีพ และทำงานผลิตสื่อที่ครบทุกขั้นตอนในกระบวนการ Pre-Pro-Post นับเป็นค่ายที่ต้องทำงานภายใต้ความกดดัน และทำงานแข่งกับเวลา เพราะในชีวิตของการทำงานจริง ไม่มีเกรด A B C หรือ D แต่จะมีแค่ทำงานออกมาแล้วลูกค้า “ซื้อ” กับ “ไม่ซื้อ”
การลงพื้นที่ที่ชุมชนบ้านสวายสอ จ.บุรีรัมย์ เป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และเป็นความตั้งใจที่ต้องการให้นักศึกษาของคณะฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เติบโตในเมืองได้สัมผัสกับวิถีชุมชน และได้เรียนรู้สังคมที่หลากหลาย
ขอบคุณพี่ๆ วิทยากรด้าน Production ซึ่งเป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งมีผลงานทั้ง “รายการชุมชนชวนเที่ยว” “รายการชุมชนชวนชิม” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ “รายการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน” ของสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล
ขอบคุณพี่มด คุณประมูลชัย นพสุวรรณวงศ์ ผู้บริหารระดับสูงของทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พี่ศิษย์เก่าแผนกวิชาการโฆษณา ที่ได้บรรยายพิเศษเรื่องการใช้สื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
ขอบคุณ EISA และไทยเบฟอีกครั้งที่ให้พวกเราได้สัมผัสกับบรรยากาศเกมการแข่งขันระหว่างทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กับ ทีมชัยนาท ฮอร์นบิล ในสนามช้างอารีน่า และได้ถ่ายรูปร่วมกับนักเตะของทีมอีกด้วย
🚩ขอบพระคุณท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ที่ได้ให้เกียรติไปร่วมโครงการและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารไทยเบฟ และประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในครั้งนี้