ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
1. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (สังกัดงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
2. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (สังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษา)

รายละเอียดการรับสมัคร

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น.