NEWS

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะสื่อสารฯ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมงาน “ราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย โดยภายในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พิธีสงฆ์น้ำพระ รดน้ำดำหัวมหาสงกรานต์ และขอพรผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#MCTRMUTP