NEWSข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร ถอดบทเรียนนักข่าวจากถ้ำหลวง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถอดบทเรียนสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ กรณีศึกษา “ถอดบทเรียนนักข่าวจากถ้ำหลวง” โดยมีอาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นถอดบทเรียนบทบาทสื่อมวลชนในสถานการณ์วิกฤติกับนักข่าวรุ่นใหม่ และการถ่ายถอดประสบการณ์การทำข่าว รวมถึงเบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ ซึ่งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาเข้าร่วมงาน โดยมีศิษย์เก่าจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ 13 ชีวิต (ทีมหมูป่า) ติดถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นางสาวกุลชา ตั้งมหาศุกร์ ผู้สื่อข่าวTNN24 นายเอกลักษณ์ ศรีสุขใส ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี นายเบญจพจน์ ทิพย์กมลแสง และนายชาติชาย ถุงเงิน ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส ร่วมเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ มุมมองต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

#PRMCTRMUTP

Cr. น้องโอปอ น้องบุ้ง น้องฉ๊อง