คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดอบรม “เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเข้าประกวด” ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ

Posted Leave a commentPosted in NEWS

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 อาจารย์อรรถการRead the Rest…

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดอบรม “เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเข้าประกวด”

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายอรรถการRead the Rest…