คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมวิชาการพบนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Leave a commentPosted in NEWS

อาจารย์อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่Read the Rest…

คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหการ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จัดค่ายดิจิทัลมีเดีย พัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่นักศึกษา

Posted Leave a commentPosted in NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการค่ายดิจิทัลมีเดียRead the Rest…

คณะสื่อสารฯ เตรียมความพร้อม นศ.ปี 4 ก่อนออกสหกิจศึกษา

Posted Leave a commentPosted in NEWS

อาจารย์อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสหกิจRead the Rest…