แสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่เป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย และสามารถคว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่Read the Rest…