ประกาศ รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา จากกองทุนการศึกษาพาณิชการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in NEWS

📢📢ประกาศ…ประกาศ รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา จากกองทุนการศึกษาพาณิชการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562Read the Rest…

ประกาศ แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำผ่านระบบออนไลน์

Posted Posted in NEWS

📢📢ประกาศ แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน!!! ประจำปีการศึกษา 2561📢📢 🚩ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผ่านระบบออนไลนืของRead the Rest…