ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ #คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้า 4 รางวัลในการประกวดRead the Rest…

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Posted Posted in ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีม องค์ลง ProductionRead the Rest…