คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ มร.มะฮ์ดีย์ ฮะซันคอนีย์ ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรม และผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน กรุงเทพมหานคร

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563Read the Rest…