ประกาศ รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา จากกองทุนการศึกษาพาณิชการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in NEWS

📢📢ประกาศ…ประกาศ รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา จากกองทุนการศึกษาพาณิชการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562Read the Rest…

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมวิชาการพบนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Leave a commentPosted in NEWS

อาจารย์อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่Read the Rest…