พี่วินิจ เลิศรัตนชัย ศิษย์เก่าแผนกวิชาการโฆษณา มอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Posted Posted in NEWS

ขอขอบพระคุณ พี่วินิจ เลิศรัตนชัย ศิษย์เก่าแผนกวิชาการโฆษณา มอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆRead the Rest…

“ที่ๆ มีการเรียนรู้ ก็อาจไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน”

Posted Posted in NEWS

“ที่ไหนมีการสอน ที่นั่นอาจไม่มีการเรียนรู้” “ที่ๆ มีการเรียนรู้ ก็อาจไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน”Read the Rest…

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดอบรม “เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเข้าประกวด” ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพฯ

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 อาจารย์ดุริยางค์Read the Rest…

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดอบรม “เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเข้าประกวด” ณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพฯ

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 อาจารย์อภิญญ์พัชร์Read the Rest…