คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหการ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จัดค่ายดิจิทัลมีเดีย พัฒนาทักษะการเรียนรู้แก่นักศึกษา

Posted Leave a commentPosted in NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการค่ายดิจิทัลมีเดียRead the Rest…

ประกาศ แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำผ่านระบบออนไลน์

Posted Posted in NEWS

📢📢ประกาศ แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน!!! ประจำปีการศึกษา 2561📢📢 🚩ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผ่านระบบออนไลนืของRead the Rest…