นักศึกษาคณะสื่อสารราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนบ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 21-23 กันยายนที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้พานักศึกษาลงพื้นที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนบ้านสวายสอ ต.สะแกโพรงRead the Rest…