คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดอบรม “เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเข้าประกวด” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพฯ

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนRead the Rest…

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ให้การต้อนรับ Mrs. Karma Tsering ภริยาเอกอัครราชทูตประเทศภูฏาน ประจำประเทศไทย

Posted Posted in NEWS

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.อรรถการRead the Rest…