คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จัดจัดโครงการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ณ วิสาหกิจชุมชนเห็กและผักหลากชนิดปลอดสารพิษสู่ชีชิตพอเพียง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนRead the Rest…

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดอบรม “เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการเข้าประกวด” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพฯ

Posted Posted in NEWS

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนRead the Rest…