“สื่อสาร…เซย์(SAY)…เดย์(DAY)”

Posted Posted in NEWS

“สื่อสาร…เซย์(SAY)…เดย์(DAY)” คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการวันวิชาการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนRead the Rest…

รางวัลบทความวิจัยดีเด่น

Posted Posted in NEWS, ข่าวรับรางวัล

รางวัลบทความวิจัยดีเด่น ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์พงศ์กฤษฎิ์ พละเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นRead the Rest…