โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน

Posted Posted in NEWS

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน สโมสรนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนRead the Rest…