การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทำ MUSIC VIDEO อย่างไรให้โดนใจ”

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทำ MUSIC VIDEO อย่างไรให้โดนใจ” โดยวิทยากรมืออาชีพในแวดวงสื่อสารมวลชน คุณผึ้ง – สาลินี เขมจรัส ผู้กำกับมิวสิควิดีโอเพลง “เรือเล็กควรออกจากฝั่ง” ศิลปิน bodyslam และ คุณดิว – จงดล สุกุลวรภัทร ผู้กำกับมิวสิควิดีโอเพลง “เจ็บและชินไปเอง” ศิลปิน ETC ที่มาร่วมแบ่งปันแนวความคิดและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตมิวสิควิดีโอ ให้แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประกวดมิวสิควิดีโอ ประกอบเพลง “ราชมงคลพระนคร” โครงการ MCT Channel พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีอาจารย์อรรถการ สัตย์พาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนให้การต้อนรับ ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1101 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร