งานประกันคุณภาพการศึกษา

logo
ข่าวประกาศ
ข่าวสารงานประกัน

 

   

     ข่าวสารกิจกรรมงานประกัน

  88026a250af54edfbd838c1300872636 คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 (สมศ.) ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่านต่อ….)

 

 

2.คณะสื่อสารฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ PDCA   (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

  [download id=”8585″]

 

 

เป้าหมายคุณภาพ

 

  • [download id=”6689″]

 

 

  องค์ประกอบที่ 9

 

 

 

 

 คู่มือการประกัน

 

 แผนการดำเนินงานด้านประกัน

 

 

 

plan

 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

ติดต่อ Tel.02-282-9009-15 ต่อ 6815 หรือ 6817

Fax. 02-628-5204

2,031 total views, 0 views today

Leave a Reply