NEWS

ติดปีกความรู้ มุ่งสู่นักสื่อสารมวลชนอย่างมืออาชีพ

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00-19.00 น. อาจารย์กุลธิดา สายพรหม พร้อมด้วยนางสาวพัชราภรณ์ แก้วพิลา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เสริมสร้างประสบการณ์และจุดประกายความคิดด้วยการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในรายวิชาเทคโนโลยีการออกอากาศเพื่องานวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ซึ่งได้ศึกษาดูงานกระบวนการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ “ทอล์กกะเทยทูไนท์” ณ มงคล อาร์ซีเอ สตูดิโอ

โดยนางสาวอริยา ปัญจพิสุทธิ์ศรี นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมดูงานในครั้งนี้กล่าวว่า “รู้สึกประทับใจและดีใจที่ได้มา ทำให้ได้ทราบว่ากระบวนการของการผลิตรายการโทรทัศน์ก่อนและระหว่างผลิตรายการมีขั้นตอนเป็นมาอย่างไร และได้เรียนรู้วิธีการสร้างสีสันในรายการ

ด้านนายดิเรก พรหมปราบทุกข์ นักศึกษาอีกคน กล่าวว่า “รู้สึกสนุกกับภาพบรรยากาศการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์และได้รู้ถึงวิธีการถ่ายทำรายการที่ไม่เคยเห็นมาก่อน”

ทั้งนี้การศึกษาดูงาน นับเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และจุดประกายความคิดในการเรียนรู้ของนักศึกษา อันเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการให้นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี อันจะนำไปสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพในอนาคต