ฝ่ายบริหาร

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

อาจารย์ดุริยางค์ คมขำ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6810

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
นางประทีป เมืองเผือก (จิ๋ม)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6812
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
นางสาวกนกวรรณ แสงพรชัยเจริญ (นู)
หัวหน้างานการเงิน
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6802
นางสาวขนิษฐา บวรสุวรรณ (แหม่ม)
หัวหน้างานบุคลากร
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6803
นายวีระวัฒน์ อ้นฟัก (เอ)
หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6816
นางสาวจิราพร เล็กประทุม (ปู)
งานการเงิน
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6813
นางสาววิไลพัน สว่าง (อ๊อฟ)
งานพัสดุ
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6812
นายประยงค์ ไชยสินธุ์ (ยงค์)
งานอาคารสถานที่
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6852
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

3,138 total views, 5 views today