ฝ่ายวางแผน

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

0 - 2665 - 3777 ต่อ 6830

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
นางธนิยา กิตติรณกรกุล (เก๋)
หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6818
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
นางสาวนฤมล