ฝ่ายวิชาการ

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

อาจารย์อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6830
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
นางสุรีย์ เนียมสกุล (รีย์)
หัวหน้างานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6834
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย (พร)
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6833
นางกชพรรณ กระตุฤกษ์ (ปุ๊ก)
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6802
นายวินัย คำสุขา (ทุ้ย)
หัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6860
นายปิยะศักดิ์ รุจิโกไศย (เบิร์ด)
งานทะเบียน
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6831
นายนภดล ตุลาพิทักษ์ธรรม (เอ็ม)
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6860
นางสาวพัชราภรณ์ แก้วพิลา (อุ้ย)
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6832
นางสาวชญานิษ งามเกาะ (อีม)
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6832
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]

3,618 total views, 6 views today