NEWS

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันผู้นำเชียร์และกองเชียร์หลีดเดอร์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผู้นำเชียร์ โดยได้รับการขนานามว่าแชมป์ 3 สมัย