สื่อสารคว้ารางวัล CSR Tollway Contest

ขอแสดงความยินดีแก่ นายชวิน รวิทิวากุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทีม NIHILISM FILMS คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง กรีฑา พร้อมด้วยนายรัตนพล ศรีจันทร์ นางสาวชิตพิรุณ กาญจนา และนายณรงค์ฤทธิ์ ออมชมพู นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ทีม We Are MCT คว้ารางวัลชมเชย จากผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง Your Choices ในโครงการ CSR Tollway Contest การประกวดคลิปวิดีโอ Online Campaign โดยประกาศผลและรับรางวัลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ Studio Now26 @Siam Square