NEWS

“สื่อสารฯ ต้อนรับ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง”

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนให้การต้อนรับ ในโอกาศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ณ ห้องประชุม Ad & Pr Presentation Room ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีการนำชมห้องถ่ายภาพนิ่ง ห้องบันทึกเสียง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางโทรทัศน์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยฯ และชมบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน

#PRMCTRMUTP