แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

งานทะเบียน2
03
02
04
01

                  หัวหน้างานทะเบียน                          

11717205_969251656460483_1195549591_n

นางสุรีย์ เนียมสกุล     

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

11667969_

                    นายปิยะศักดิ์ รุจิโกไศย

ลิ้งค์ระบบอาจารย์และนักศึกษา

• ระบบทะเบียนออนไลน์
• ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
• ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
• สถิตินักศึกษา
• คู่มือนักศึกษา

ลิ้งค์ระบบอาจารย์และนักศึกษา

• ระบบทะเบียนออนไลน์
• ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
• ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
• สถิตินักศึกษา
• คู่มือนักศึกษา

365 total views, 0 views today