เว็บไซต์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 9

http://mct.rmutp.ac.th/tobeno1/

 

 

📢ประกาศ….สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.mct.rmutp.ac.th/tobeno1 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2561📢

🚩 ***สามารถส่งได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1. ทางไปรษณีย์ (ในกรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ยึดจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
2. ทางเว็บไซต์ 
3. ส่งได้ด้วยตัวเองที่งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) โทร 0-2665-3777 ต่อ 6870 – 1

🚩 ***สามารถดาวน์โหลดโลโก้ได้ทางเว็บไซต์ โดยคลิ๊กไปที่ช่องโลโก้ โดยจะต้องใส่งทุกโลโก้ในผลงานในผลงาน