โครงสร้างหลักสูตรปี 2557

 

โครงสร้างหลักสูตร ปี2557

 

 

[one_third valign=”top” animation=”none”] [box style=”simple”]

สาขาวิชาการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

โครงสร้าง RT57

[/box] [/one_third] [one_third valign=”top” animation=”none”] [box style=”simple”]

สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง AP57

[/box] [/one_third] [one_third_last valign=”top” animation=”none”] [box style=”simple”]

สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง MT57

[/box] [/one_third_last]

14,946 total views, 3 views today