“ชื่นชมเด็ก สื่อสารฯ มทร.พระนคร”

Posted Leave a commentPosted in ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดสปอตโทรทัศน์ “วันครู” […]