รับสมัครนักศึกษา 2560

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจาปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 ช่องทางการสมัคร 2 ช่องทาง

  1. คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการสมัครออนไลน์                                                                                     2. สมัครด้วยตนเองดูรายละเอียดด้านล่าง        unknown
       

 

______________________________________________________

 

cota60_page_1cota60_page_2cota60_page_3cota60_page_4
___________________________________________________________________________________________

สามารถสมัครด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b2

________________________________________________________________________________________

%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a360_page_5