NEWS

ภาพบรรยากาศซ้อมรับปริญญา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดซ้อมรับปริญญาย่อยระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งนอกจากกิจกรรมซ้อมรับปริญญายังมีกิจกรรมการแสดงความยินดีกับบัณฑิต และการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน