ข่าวรับรางวัล

“ชื่นชมเด็กสื่อสาร”

Posted on

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขานุการองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2561 คว้ารางวัลประกายเพชร ประเภทกลุ่มเยาวชนทั่วไป ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ด้านนันทนาการ ประจำปี 2561 และได้รับคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัติรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ #PRMCTRMUTP

ข่าวรับรางวัล

สื่อสารฯ คว้ารางวัลการประกวดออกแบบเสื้อ

Posted on

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณิชนันทน์ พรหมช่วย น.ส.ณัฐณิชา พรหมช่วย นายณัฐพล สุกไทย และนายธีรุตม์ ผุดผ่อง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลชมเชยในการประกวดออกแบบเสื้อ YAMAHA QBIX T-SHIRT DESIGN CONTEST ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39 เมืองทองธานี Cr.กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีม YAN-WHANG

Posted on

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีม YAN-WHANG 1. นายกานตะรัชต์ มิลินทสูตร 2. นายพงษ์ธาดา โชคศิริวรรณา 3. นายวีระชัย ศรีจันจรา 4. นางสาวบุษบา จักราบาตร 5. นางสาวสิรามล พลังสันติกุล 6. น.ส.นัถฐา กันจาด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้าสองรางวัลในการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ โครงการ dCubic Space Video Contest โดยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และคว้ารางวัลยอดไลค์มากที่สุดอันดับ 2 ได้รับ Gigt Voucher Shared Desk จำนวน 60 ใบ โดยกิจกรรมการประกาศผลรางวัลครั้งนี้จัดขึ้นที่ dCubic Space เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ […]

ข่าวรับรางวัล

เด็กสื่อสารฯ คว้ารางวัล“สื่อวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต”

Posted on

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ตติยา จุลกิจสุวรรณ น.ส.ธัญญารัตน์ มีประเทศ นายพงศกร บุญเตี้ย และ นายณัฐกานต์ ศรีสุวิทย์วงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการประกวด “สื่อวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต” โครงการแบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2560 ทั้งนี้ น.ส.ตติยา จุลกิจสุวรรณ ยังคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในประเภทสื่อภาพนิ่ง infographic โดยได้รางวัลเป็นปีที่ 2 อีกด้วย

NEWS

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รวีพร จรูญพันธ์เกษม

Posted on

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รวีพร จรูญพันธ์เกษม (อาจารย์ข้าวฟ่าง) สาขาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๙ และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๘ ในหัวข้องานราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยังยืนสู่ประเทศไทย ๔.๐ หรือ “Creative RMUTP and Sustainable innovation for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี #PRMCTRMUTP