ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รวีพร จรูญพันธ์เกษม

Posted Posted in NEWS, ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รวีพร จรูญพันธ์เกษม (อาจารย์ข้าวฟ่าง) สาขาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน […]