คณะสื่อสารฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตัน

Posted Leave a commentPosted in ข่าวรับรางวัล

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตัน [box style=”simple”] คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน […]