“เรียนรู้จากประสบการณ์ เสริมสร้างการเป็นนักสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ”

Posted Leave a commentPosted in NEWS

วิชาเอกครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดบรรยายพิเศษเติมเต็มความรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 […]