ศิษย์เก่าสื่อสารฯ รับรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558

ศิษย์เก่าสื่อสารฯ รับรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558

ญาณิชสา ศิริมุลกุล ศิษย์เก่าโฆษณา ได้รับรางวัลประเภท สกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวญาณิชสา ศิริมุลกุล ศิษย์เก่าสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (รุ่น 48) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับรางวัลประเภท สกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม ชื่อผลงาน "ตามติดนาทีชีวิต เหตุระเบิดราชประสงค์" ในงาน “นาฏราช” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 จากสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งได้มีการประกาศผลรางวัล ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

13615075_1169313149787665_2847000805143551290_n