ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร รอบ TCAS 5 รับตรงอิสระ 2562

สมัครและชำระเงิน 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562
สละสิทธิ์ ช่วงที่ 4
(ผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1, 2, 3 และรอบที่ 4 ไปแล้ว) 7 – 8 มิ.ย. 2562
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่สมัคร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 11 มิ.ย. 2562
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ ทปอ. 17 – 18 มิ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 20 มิ.ย. 2562
รายงานตัวผ่านเว็บไซต์และชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 20 – 21 มิ.ย. 2562
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 21 มิ.ย. 2562
ตรวจโรค และ เอกซ์เรย์ แจ้งให้ทราบภายหลัง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แจ้งให้ทราบภายหลัง
เปิดภาคการศึกษา 1/2562 24 มิ.ย. 2562

สมัครได้ที่