ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับทีม “โปโลเย”ที่ผ่านเข้ารอบ 25 ทีมสุดท้าย

ขอแสดงความยินดีกับทีม “โปโลเย” ได้แก่ นายกันตภณ หนูห่อ น.ส.วิปรัชญาพร พืบขุนทด น.ส.นฤมล จันทร์สุริยา น.ส.น้ำฝน สิทธิชัย นายวิษณุกรณ์ แสงพรหม และนายกิตติภูมิ โพธิ์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่ผ่านเข้ารอบ 25 ทีมสุดท้าย ผลงานการประกวดผลิตสื่อวิดีโอ โครงการ Healthy Digital Family (ครั้งที่2) หัวข้อ ” Reset Mindset “เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ” ที่จัดโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด กว่า239 ทีม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษา ร่วมส่งกำลังใจให้ทีม โปโลเย ได้ เพียงดู ถูกใจ แชร์ ผลงาน