ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม The Real

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม The Real ได้แก่ น.ส.วรัญญา หนันดี น.ส.อรทัย อัศวประสิทธิ์กุล น.ส.นวพร อิทธิ น.ส.อัญโชค สุขทวีกูล และทีม The 100 th Summer ได้แก่ นายวิวรรธน์ สกุลทราวัฒน์ นายปฐมพร นิ่มเจริญพงษ์ นายกฤศ วรานันท์อังกูร และนายอภิสิทธิ์ บุญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในการประกวด Egat Animation Awards 2019 ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” จัดโดย ไอซีที ศิลปากร ร่วมมือกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และจะเข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 14-15 ส.ค. นี้ เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศต่อไป