ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีม องค์ลง Production ได้แก่ นายชิณวัฒน์ ประทุมพันธ์ นางสาว นารากร มีบุญสูง และนางสาว สุภัทตรา สนธิโพธิ์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 5,000 บาท จากการประกวดคลิปวิดีโอ ประจำเดือนมิถุนายน โจทย์ “Idea WoW สร้างสรรค์ธุรกิจ แปลกใหม่ ใส่ใจคนรักสุขภาพ จัดโดยธนาคารออมสิน