ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี คว้า 4 รางวัล การประกวดสื่อสร้างสรรค์ นักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สุดยอดไปเลย!!! Congratulations นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร คว้า 4 รางวัล การประกวดสื่อสร้างสรรค์ นักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทคลิปวิดีโอสั้น นักเรียน/นักศึกษา ภายใต้แนวคิด “วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจผลิตภัณฑ์สุขภาพ” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย นางสาวธัญลักษณ์ สิงห์ลอยลม รางวัลคลิปสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม (ชื่อผลงาน “เลือกซื้อ เลือกกิน เลือกใช้”) นายธนบูรณ์ กองประทุม รางวัลคลิปสร้างสรรค์ดีเด่น (ชื่อผลงาน “กินได้แต่ต้องเลือกกินดี ๆ “) นายธนกฤต อินทุม รางวัลคลิปสร้างสรรค์ดีมาก (ชื่อผลงาน “จำไม่ได้เหรอ”) และนายวิริทธิ์พล เพชรแจ่ม รางวัลคลิปสร้างสรรค์ชมเชย (ชื่อผลงาน “เช็คให้ชัวร์ ดูก่อนใช้ผลิตภัณฑ์”) โดยมี อาจารย์ฮารีฟิน แวอาแซ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษา
ขอบคุณข้อมูล และภาพจาก : อาจารย์ฮารีฟิน แวอาแซ และ ดร.ภารวี ศรีกาญจน์