ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นายณธพรรษ ทองเขาล้าน นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

✨ขอแสดงความยินดีกับ นายณธพรรษ ทองเขาล้าน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจำการแข่งขันกีฬาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
🌟Concept :
เส้นคนกำลังวิ่ง : คนที่กำลังวิ่งเพื่อการนำชัยชนะและความสามัคคีมาให้กับทุกสีที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยลายเส้นจะมีสีในทุก ๆ สีที่ทางคณะกำหนด
คบเพลิง : ที่นำมาใช้ร่วมกับการทำให้โลโก้เนื่องจากทุกการแข่งขันก่อนเริ่มจะมีการการวิ่งคบเพลิงรอบสนามเพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบว่าการแข่งขันกีฬากำลังจะเริ่มขึ้นและในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าไฟนั้นถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเทพเจ้าดังนั้นจะเป็นการสื่อความหมายว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี
เหรียญทอง : สื่อความหมายถึงชัยชนะและในเหรียญทองเรายังเลือกใส่เป็นตราประจำคณะเพื่อให้ทราบถึงจุดประสงค์ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ว่าจัดขึ้นโดยนามคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ลายไทยสีทอง : สื่อถึงความเป็นไทยเนื่องจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้มีการจัดการสอนในสาขา ต่าง ๆ ซึ่งมีความอนุรักษณ์ความเป็นไทยดังนั้นจึงเลือกใส่ลายไทยเพิ่มลงไปให้เกิดความโดดเด่นขึ้น
ขอขอบคุณ : งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์