ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ อ้น อลินดา ทองทิพย์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่ได้รับตำเเหน่ง MISS SEASON RMUTP AWARD 2022

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอเเสดงความยินดีกับ อ้น อลินดา ทองทิพย์ ที่ได้รับตำเเหน่ง MISS SEASON RMUTP AWARD 2022 ในการประกวด RMUTP AWARDS 2022 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 

ที่มา : สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน