NEWS

คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร ถ่ายทอดองค์ความรู้ “การเตรียมตัวสู่รางวัลดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย” KM MCT Knowledge Sharing ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 งานการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ “การเตรียมตัวสู่รางวัลดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย” KM MCT Knowledge Sharing ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ หัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไร….ให้มัดใจคณะกรรมการ” โดยนางสาววรวัฒนา ศุกรสุคนธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ที่ได้รับรางวัลบุคคลผู้ให้บริการดีเด่น ประเภทหน่วยงานคณะ/วิทยาลัย “Star of Service Mind” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นแนวทาง และสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคคลที่สนใจเข้ารับการคัดเลือก ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 สำหรับวุฒิ ม.6 TCAS 2 รอบโควตา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566 สำหรับวุฒิ ปวช./ปวส. รับตรง รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ : https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆ ไปกับพวกเราชาว #MCT #RMUTP 📸 เพราะที่นี่ “ผลิตผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมาตรฐานสากล”
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP 😷✌🏼