ข่าวรับรางวัล

คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคนเก่ง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายเบญจพจน์ ทิพย์กมลแสง และนายชาติชาย ถุงเงิน เป็นตัวแทนทีมข่าว ThaiPBS เข้ารับรางวัลชมเชย ข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ ประเภทข่าวรายงานสด จากผลงาน “เหตุการณ์วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน” ซึ่งเป็นผลงานการรายงานสดของช่องสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับ นายเบญจพจน์ ทิพย์กมลแสง และนายชาติชาย ถุงเงิน ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ที่ได้มีส่วนร่วมในการรายงานข่าวจนได้รับรางวัลจากการประกวด ข่าว-สารคดีวิทยุ-โทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 โดย มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมพาลาสโซ่ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#MCTRMUTP