NEWS

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) เขตสวนหลวง

     เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำโดยอาจารย์ทิติพงษ์ สุทธิรัตน์ ได้จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ระยะที่ 1 ณ ชุมชนฮอลลิวูด แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
     โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่จะช่วยสร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยได้ใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะนำโจทย์หรือปัญหาของประเทศ มาสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ
     กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 วัน 2 กิจกรรม วันแรกเป็นกิจกรรมทำน้ำมันหอมระเหย โดยทางชุมชนและชมรมผู้สูงอายุได้เรียนรู้กระบวนการผลิต ตลอดจนขั้นตอนการทำน้ำมันหอมระเหยที่ใช้ในบ้าน 3 รูปแบบ ได้แก่ refresh , relax และ De ´leep เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าชุมนชน วันที่สองเป็นกิจกรรม การผลิตสบู่โสมผสมทองคำ มีสรรพคุณในการลดจุดด่างดำ ลดริ้วรอยแห่งวัยลดการอักเสบลดสิว ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่น สดใส เน้นการผลิตแบบ homemade และใช้สารสกัดที่เป็นมิตรต่อสุขภาพผิว ใช้ต่อยอดเป็นสินค้าชุมได้อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์
#COVID ยังอยู่!! แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากครอบครัว #MCTRMUTP 😷✌🏼
ภาพและข่าว : อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ