NEWS

คณะสื่อสารฯ ร่วมกิจกรรม “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” ปีการศึกษา 2562

Posted

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562 “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” ซึ่งภายในงานมีพิธีไหว้ครู และมอบเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงผู้นำนักศึกษาที่ทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#MCTRMUTP
#www.mct.rmutp.ac.th

คณะสื่อสารฯ ร่วมกิจกรรม “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” ปีการศึกษา 2562