ข่าวรับรางวัล

คณะสื่อสารฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตัน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตัน

[box style=”simple”]

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตัน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “RMUTP เกมส์” ครั้งที่ 9 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคี ศิริวงศ์พากร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นผู้ดูแลจัดการแข่งขัน ทั้งนี้ การแข่งขันแบดมินตันแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทชาย (เดี่ยว) ประเภทหญิง (เดี่ยว) ประเภทชายคู่ ประเภทหญิงคู่ และประเภทคู่ผสม ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2557 ณ สนามแข่งขัน นนท์สปอร์ต ถ. กรุงเทพ – นนท์ ซอย 3 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ — Cliclk more–

[/box]

 26 total views,  1 views today