NEWS

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ราชมงคลพระนคร เชิญ หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์แก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ “ทิศทางอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยกับโอกาสของสถาบันการศึกษา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ผู้อำนวยการสร้าง และผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาวิชามีเดียโปรดักชั่นเทคโนโลยี ที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการผลิตสื่อสร้างสรรค์ นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ไปปรับใช้ในการเรียน และเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์เพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในอนาคต ณ MCT R1204 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

#MCTCHANGE
#คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#เทคโนสื่อสาร
#www.mct.rmutp.ac.th